top of page
OMRÅDET VED ÅLFOTTUNET

Ved skulen er det stor ballbinge og ein stor dekkjungel. På baksida av skulen er uteområdet til barnehagen med ulike aktivitetar i tillegg til naturlige leikeplassar i skogen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
KROKETTPLASSEN

Dette området er opparbeida og drifta av Krunhjorten 4H og består av volleyballbane, sandkasse, bord og benkar, og ei grillhytte. Grillhytta blir leigt ut til arrangement og andre samlingar (kontakt Bjarte: 97 52 25 93)

BADEFLÅTEN

Denne er det også Krunhjorten 4H som står bak. Medlemmane (og nokre foreldre) har laga denne sjølv med utgangspunkt i ei flytebrygge.

bottom of page