top of page
GRATIS BARNEHAGE OG SFO!

Vi spanderer gratis barnehage og SFO til alle nytilflyttarar dei 12 fyrste månadane. De må flytte til bygda i løpet av 2024. Her er det flott å bu og mykje som skjer. Flytt til Ålfoten då vel!

 

Ta kontakt med Bjarte (97 52 25 93).

ÅLFOTEN OPPVEKST

I bygda har vi både barnehage og barneskule for 1.-7. klasse. Bygget er frå 90-talet og er et kominasjonsbygg som også blir benytta som grendahus, med stor gymsal, scene og eit stort kjøken. Her er det også møterom. 

 

Adresse: Ålfotevegen 52, 6737 Ålfoten

Driftssjef: Eldbjørg Aske Myklebust
E-post: eldbjorg.aske.myklebust@bremanger.kommune.no 
Tlf: 95 98 52 66

Fagleiar barnehage: Bodil Førde
E-post:bodil.forde2@bremanger.kommune.no 
Tlf:41 21 41 22  

bottom of page